START

HOF.ACTOR

MEDIEVAL ACTORS OF THE BOHEMIAN KINGDOM, MORAVIA, GERMANY AND SWITZERLAND

Herzlich Willkommen auf der Informationswebseite des länderübergreifenden Gemeinschaftsrollenspieles im Mittelalter des eingehenden 14. Jhd.

In Folge finden Sie alle notwendigen Erklärungen und Mitwirkenden, sowie Spielorte des gemeinsamen HOF - Projektes einer spannenden und gelebten Epoche in der Region des heutigen Tschechien. Darsteller aus fast ganz Europa treffen sich in diesem Rollenspiel mit anspruchsvoller -  thematischer Darstellung um eine vergangene Zeit bildhaft nachzustellen und für sich neu zu erleben. Turniere, Ritter-schlachten sowie gelebtes höfisches Zeremoniell bishin zur Erfahrung einfacher Stände des Mittelalters sind Bestandteil dieses gemeinsamen Rollenspieles. Alle Akteure ver-stehen es als Selbstverständlichkeit, eine nahezu authentische und anspruchsvolle Darstellung der Zeit zwischen 1313 und 1320 nach Christus anzustreben. Die komplexe Wiederbelebung des böhmischen Hofstaates bishin zum gelebt - erlebten Gesindewesen in all seinen Facetten ist der Inhalt dieses grenzenübergreifenden Spieles. Hier erfahren die Akteure die Politik, Diplomatie, Streit und Freundschaft sowie Ehre, Mut und Wertigkeit der Dinge im Eigenversuch. Willkommen im Abenteuer "HOF" des eingehenden 14. Jahrhunderts.

Vítejte na informační webové stránce mezinárodní komunity znovuoživené historie středověku a jeho postav na počátku 14. století.

Najdete zde všechna potřebná vysvětlení, účastníky a také herní lokace společného HOF-Projektu, který svou hrou znovu oživuje a prožívá vzrušující epochu, která se na počátku 14. století odehrávala na území současné České republiky. Představitelé z téměř celé Evropy se zde setkávají při hraní svých rolí, aby znovu vytvořili obrazy doby minulé a mohli je sami po svém prožít, jako tvůrci rozhodnutí. Turnaje, bitvy a úchvatné dvorské ceremonie, stejně jako jednání o správě jednotlivých panství, to vše je součástí hry. Všichni účastníci považují za samozřejmé, že vším svým oděním, vybavením a jednáním usilují o co nejautentičtější a nejvěrnější zpodobnění doby mezi roky 1313 až 1320 po Kristu. Cílem této mezinárodní hry je, i díky společnému královskému dvoru, rozvíjet spolupráci a smysl pro komunitu ve všech aspektech. Aktéři zde prožívají politiku, diplomacii, různé spory a přátelství, jednají na svou čest, odvahu a vkládají věcem hodnoty svým vlastním úsilím. Vítejte v dobrodružství "HOF" z počátku 14. století.

A warm welcome to the infowebpage of the multinational historical live action roleplay of the early 14th century.

Later on, you will find all helpfull informations about the play, the actors and historical sites of the united royal court called „HOF“ as a very exiting and living time in the middle of Europe on the area of formerly known Bohemia nowadays the area of the Czech Republic.

Participants from all over Europe are meeting in this historical roleplay to find themselves in a  quite demanding attempt to experience in live action in a newly manner. Tournaments of honor,  battles with hundreds of actors as well as a quite interesting live and formal behavior in the ceremonies and habits of a royal courtyard including the live of the normal people in the households of the Nobel’s are the aim and the common part of the experience „Hof“. So we will try the best to bring our performance as close as possible to the real time of 1312-1320 after the birth of Christ. The complex reanimation of the bohemian royal courtyard with all its aspects including the life and living of the normals and servants in all their diversity is the aim of this multinational roleplay. The participants can test themselves in policy, diplomacy, friendship and arguments. So they can realize the importance of validity of things when they experience personally honor and bravery.

So please be welcome in the adventure „Hof“ in the early 14th century.

© Copyright. All Rights Reserved.

WOODMAN - ADVENTURES by T. Werl - 2018